Skoči na sadržaj

Usluge

Marketing i izrada web sajtova:

Izrada web sajtova
Marketinško pisanje
Tekstovi za poslovni blog
Slogani za proizvode i reklamne kampanje
Tekstovi za društvene mreže (Facebook i Instagram)
Rad na reklamnoj kampanji u saradnji sa vašim reklamnim timom
Tekstovi na zadatu temu

MI PRAVIMO SAJTOVE ZA MALE DA BI BRZO POSTALI VELIKI