Skoči na sadržaj

Usluge

U cilju marketinga i povećanja prodaje:

Tekstovi na zadatu temu
Marketinško pisanje
Tekstovi za poslovni blog
Slogani za proizvode i reklamne kampanje
Tekstovi za društvene mreže (Facebook i Instagram)
Rad na reklamnoj kampanji u saradnji sa vašim reklamnim timom
Saveti u vezi prodaje