.

Roman ,,VREMENSKI PARADOKS – pritisni start da igraš ponovo’’

možete pronaći u knjižarama DELFI, VULKAN, DOBRA KNJIGA, PLAVI KRUG

ili naručiti online putem DELFI sajta klikom ovde

SINOPSIS

Roman VREMENSKI PARADOKS je delo u kome možemo videti jednog sasvim novog Miloša Dimitrijevića, autora ove izvrsne psihološke drame sa elementima naučno-fantastičnog. Već na početku, čitalac biva u bukvalnom smislu uvučen u tok priče koja ni u jednom svom delu ne gubi na ritmu i uzbudljivosti. Od ove knjige se nećete tako lako odvojiti, jer ćete biti pozvani u jedan potpuno novi svet, opisan prijemčivim načinom pripovedanja, kroz koji će vas i bogatstvom dijaloga autor podjednako uzbudljivo voditi do samog kraja.

Moto knjige bi mogla biti rečenica koju u jednom trenutku izgovara glavni junak: „Kažu da je osmeh dok gledaš smrti u oči, znak da si za nju spreman i da je se ne bojiš.“

U središte ovog uzbudljivog romana likovi, koji postoje u paralelnim fabularnim tokovima, a u kojima se život i smrt, ljubav i čežnja, greh i spasenje prepliću i tvore utisak napetog iščekivanja, Miloš Dimitrijević nastoji da uspostavi direktne veze sa ponavljanjem tragične sudbine čoveka kroz vreme, smestivši deo radnje u budućnost, u državu Istočna Obala, i grad Njujork, dok nas pričom paralelno vodi u grad Njujork iz 2020. godine.

Reč je o junacima čije se sudbine prepliću u tesnacima vremena, koje Miloš Džoker vešto uspeva da do tančina prenese na čitaoca na način gde će vas do poslednje stranice držati u potpunoj neizvesnosti, ali i u brizi o junacima za koje ćete bez ikakve dileme ostati vezani i nakon čitanja ove knjige. Ona pripada serijalu: PRITISNI START DA IGRAŠ PONOVO i nastavak je prve knjige IGRA JE ZAVRŠENA, ali ne nužno. Upravo ono što ovaj serijal čini drugačijim je to što ovu knjigu možete čitati potpuno nezavisno od prve, možda je i poželjno ne bi li ste na taj način sebi napravili još bolji ugođaj.

Miloš Dimitrijević Joker se u romanu VREMENSKI PARADOKS bavi i nekim filozofskim temama, kao i borbom između dobra i zla uopšteno i pojedinačno. Pre svega, bavi se smislom života, neizostavno ljubavlju, verom, anđelima, duhovima i odnosom prema smrti i umiranju.

Pišući u trećem licu, Miloš nas na jedan veoma jedinstven način vodi kroz svet budućnosti, ali i svet sadašnjosti, u kome ljudska priroda opstaje i želi da traje uprkos svemu.

.

.

.

Roman ,,IGRA JE ZAVRŠENA – pritisni start da igraš ponovo’’

možete pronaći u knjižarama DELFI, VULKAN, GRESSUS

ili naručiti online putem DELFI sajta klikom ovde

SINOPSIS

Roman „IGRA JE ZAVRŠENA – pritisni start da igraš ponovo” predstavlja autentičan autorov prikaz svedobrog u dobrom i svezlog u zlu, kroz stilističku ambicioznost i izrazitu motivsku šarolikost, te heterogenost izražajnih sredstava kojima se autor služi, uz veliko leksičko bogatstvo i mnoštvo lepih rečenica, autorov prozni izraz predstavlja izrazit antipod plitkoći i banalnosti neorealistične prozne matrice koja je u kontekstu srpske recentne proze još uvek preovlađujuća, a kojoj Miloš Dimitrijević Joker suprotstavlja tematsko-motivsku i leksičku inventivnost.

Ovaj roman predstavlja svojevrstan lavirint kroz koji će čitaoci morati da pažljivo prođu, kako bi se putovanje završilo, a da istovremeno budu spremni da se iznova vraćaju na početak, jer je lavirint kroz koji nas autor vodi, zatvoren u vremenu vremena prošlog, vremenu vremena sadašnjeg, uopšte u vremenu vremena kroz viševekovno nadmudrivanje dobra i zla.

Fascinantno je sa kakvom lakoćom je autor spojio moderan svet sa svetom koji pripada prošlosti. Spoj prožet mistikom, koja je istovremeno i upućujuća i opominjuća kroz smisao koji ukazuje na način izbora što boljeg puta za nas same u kojem ćemo izvući ono najbolje iz sebe primenom određenih Sajmonovih pravila, pred kojima čitalac ne može, a da se ne zapita, kojim je to putem i sam krenuo kroz sopstveni život, a gde nas autor tera da se valjano zamislimo pred suštinom našeg bića.

Poseban kvalitet rukopisa je u korišćenju naziva staroslovenskih Bogova, što je retkost u savremenoj srpskoj književnosti, kao i činjenica da je radnja romana podjednako dobro oslikana kako u vremenu prošlom, tako i u ostalim vremenima u kojima čovek postoji kao misleće biće sa sličnim ili istim težnjama i pitanjima na koja čovečanstvo od pamtiveka traži odgovor gde kroz ceo roman vlada ono naivno, nevino dobro, naspuprot zlu, a koje se uz pomoć anđela čuvara bori da se u svim vremenima odupre đavolskom.

Roman „Igra je završena – pritisni start da igraš ponovo” je svojevrsni poklon današnjem čoveku koji živi ubrzanim životnim tempom, gde ovaj savremeni srpski pisac, uspeva da na lako čitljiv i dopadljiv način dočara nešto tako očigledno i stvarno i pretvori ga u mistično, smešteno u okvire fantastike koja pleni snagom jakih osećanja, a koja se sa posebnom milinom upijaju i ulaze u dušu, tako da čitaoca ne mogu ostaviti ravnodušnim. Naprotiv, lični doživljaj pročitanog dela kroz osećanja koje autor deli sa nama, čine ovo delo još snažnijim, a rečenice i misli, ostaju urezane u pamćenju čitaoca i otvaraju kutiju nekih novih saznanja, dok istovremeno nameću nova životna pitanja i daju moguće odgovore na mnogobrojne životne dileme, a koje autor ovim romanom želi da otkloni kroz jedan vid ličnog, neposrednog, prijateljskog obraćanja samom čitaocu.