Skoči na sadržaj

PRIČAJ MI O LJUBAVI

Miloš Dimitrijević - Joker

Za mnom čitaoče! Кo ti je rekao da na svetu nema prave, verne, večne ljubavi?

Mihail Bulgakov

Najnoviji roman autora Dimitrijevića je, kako mu i samo ime kaže, priča o ljubavi. Priča o ljubavi je univerzalna i jedna od najstarijih tema književne umetnosti. Muški autori o ljubavi tradicionalno govore uzdržanije, ali i ogoljenije, bez mistike, ukrasa i uzdaha. Upravo tako u svom najnovijem delu o večitoj temi pripoveda i Dimitrijević.

Radnja romana vešto je ispripovedana paralelnim tokovima koji nas vode u dve ljubavne priče smeštene u dva različita vremena. Prvi pripovedni tok je savremen, ovovremen, zbiva se u vremenu pandemije korona virusa u Nišu, a retrospekcijom autor zahvata i prve decenije novog milenijuma, krećući se i po meridijanima južne Evrope. Druga ljubavna priča smeštena je u posleratni Beograd, u surovi totalitarizam Informbiroa, pa će i tonovi na portretu ove ljubavne slike biti tamniji i krvavi, kao portret junakinje Кlare Finci koji slika njen voljeni, a koji postaje i nit koja povezuje dva pripovedna plana.

Poput Bulgakova koji poziva čitaoca u svom remek-delu Majstor i Margarita: Za mnom, moj čitaoče, i samo za mnom, a ja ću ti pokazati takvu ljubav!, i Dimitrijević lako uspeva da za sobom povede čitaoca u ljubavne storije svojih junaka. Na najzanimljivijim mestima ostaviće svoje ljubavnike jednog vremena i povesti čitaoca u drugo vreme i drugu ljubav, gotovo dosledno, do završnih poglavlja romana, kada će se dve priče susresti, dopuniti i objasniti jedna drugu.

Zanimljivosti pripovedanja doprinosi i živopisnost i psihološka iznijansiranost velikog broja sporednih likova, koji nisu samo pomagači ili neprijatelji onih koji se bore za svoju ljubav, već i ljudi koji su vođeni svojim nekada plemenitim, a nekada sebičnim željama, strastima, interesima, te lako mogu promeniti pravac svoga delovanja. Izostaje šablonsko crno-belo prikazivanje i podela ljudi na loše i dobre, što likove ovog romana čini živim, uverljivim, dok čitaoca ispunjava poverenje u redove koje čita – pred njegovim očima odvija se život sam.

Dominantni plan ljubavnih priča je pozadina Dimitrijevićevog slikarskog platna, na kome su naslikani i elementi uzbudljivog trilera, golicave mistike, ali i srpske realnosti koja je i u udaljenim vremenskim razdobljima začuđujuće istovetna jer političke okolnosti u maloj zemlji koja nema stvarnu ekonomsku autonomiju, posredno i neposredno uvek utiču na život takozvanog malog čoveka.

Кnjiga je namenjena širokoj čitalačkoj publici, od starije srednjoškolske do zrelije i ozbiljnije jer joj se može pristupiti kao univerzalnoj ljubavnoj priči, ali i kao delu koje prilazi egzistencijalnom problemu čoveka sa ovih prostora i sivu svakodnevicu nemaštine i stalne borbe pripoveda iz najlepše perspektive, perspektive zaljubljenog čoveka čija ljubav trijumfuje. Tako čovekova tmurna stvarnost postaje ne samo podnošljivija, već i osmišljena.

Ivana Bokić-Kragić

Prof. srpskog jezika i književnosti