Skoči na sadržaj

E-knjiga Pričaj mi o ljubavi

Najnoviji roman autora Dimitrijevića je, kako mu i samo ime kaže, priča o ljubavi. Priča o ljubavi je univerzalna i jedna od najstarijih tema književne umetnosti. Muški autori o ljubavi tradicionalno govore uzdržanije, ali i ogoljenije, bez mistike, ukrasa i uzdaha. Upravo tako u svom najnovijem delu o večitoj temi pripoveda i Dimitrijević.

Radnja romana vešto je ispripovedana paralelnim tokovima koji nas vode u dve ljubavne priče smeštene u dva različita vremena. Prvi pripovedni tok je savremen, ovovremen, zbiva se u vremenu pandemije korona virusa u Nišu, a retrospekcijom autor zahvata i prve decenije novog milenijuma, krećući se i po meridijanima južne Evrope. Druga ljubavna priča smeštena je u posleratni Beograd, u surovi totalitarizam Informbiroa, pa će i tonovi na portretu ove ljubavne slike biti tamniji i krvavi, kao portret junakinje Кlare Finci koji slika njen voljeni, a koji postaje i nit koja povezuje dva pripovedna plana.

Poput Bulgakova koji poziva čitaoca u svom remek-delu Majstor i Margarita: Za mnom, moj čitaoče, i samo za mnom, a ja ću ti pokazati takvu ljubav!, i Dimitrijević lako uspeva da za sobom povede čitaoca u ljubavne storije svojih junaka. Na najzanimljivijim mestima ostaviće svoje ljubavnike jednog vremena i povesti čitaoca u drugo vreme i drugu ljubav, gotovo dosledno, do završnih poglavlja romana, kada će se dve priče susresti, dopuniti i objasniti jedna drugu.

Kategorija: