Klikom na knjigu možete pro?itati prvih nekoliko stranica

 

 

 

Skra?ena recenzija:

U samo središte ovog uzbudljivog romana postavljena je složena pri?a o traganju za poreklom. Komponuju?i roman kao celinu koju obrazuju paralelni fabulativni tokovi u kojima se život i smrt, nada i strepnja, greh i spasenje uzajamno prepli?u i tvore utisak napetog iš?ekivanja, Miloš Dimitrijevi? je nastojao da, u romanesknoj pri?i, uspostavi direktne zna?enjske veze sa ponavljanjem tragi?ne istorijske sudbine naroda i pojedinaca na ovim prostorima. Od dalekih vremena otomanske imperije do tragi?nih ratova krajem minulog veka, u romanu kapija blaženstva varirana je teza o sudbinsko istorijskim paralelizmima izme?u onoga što je minulo, a što po stepenu tragi?nosti ostaje nezaboravljeno i naših dana u kojima su, tako?e, ?ast, duša i život u toj meri ugroženi da ?itaoca, podstaknutog ?itanjem ovog romana, nagone na naknadno razmišljanje o nepromenljivosti ?ovekove prirode – njegovog ubila?kog nagona, ali i ogromne želje da se pretraje nasuprot svemu.

Iz recenzije

Milete A?imovi?a Ivkova


nike air max thea damen nike air max thea damen nike air max thea damen