Zasigurno ste nebrojeno puta čuli za akcioni plan i možda se nikada niste zapitali šta to predstavlja. Po definiciji, akcioni plan je zapravo neka vrsta tabele koja se koristi za kratko predstavljanje predstojeće aktivnosti u vezi sa nekom temom i prikazivanje akcije i vremenskog plana članova tima koji će ih izvršiti. Sada kada znamo i suštinsko značenje koje čine ove dve reči možemo sa lakoćom da se vratimo naslovu i definišemo svoj plan za život. Većinu nas planovi i ne zanimaju previše, naročito kada ste u tinejdž dobu, taj akcioni plan za život je nekako prilično podložan promenama, zapravo danas ga ima, sutradan ga nema i tako redom. Oni koji bi trebalo da imaju taj plan ga nemaju, oni kojima više ne treba ga imaju. Nekako je sve smušeno i zapetljano oko tog akcionog plana za život. Da li plan za život može da postoji? Neki bi rekli da može, neki da ne može, treći bi pak već uveliko pričali o svom planu i ponudili vam listu stvari koje morate da uradite u narednom period, tj. ponudili bi vam u formi tabele kratko predstavljanje predstojećih aktivnosti, kako je i po definiciji i ta tabela bi recimo izgledala ovako. Pod brojem jedan, bi se našla instrukcija koja bi glasila: Svakoga dana nauči nešto novo! To podrazumeva da biste trebali da odvojite jedan deo u toku dana i naučite nešto novo iz razloga što na putu do cilja, a cilj je nazvan uspehom, morate da se edukujete svakodnevno i kontinuirano učite. Ukratko, celog života bi trebalo naučiti nešto novo svakoga dana i to jeste dobar savet stručnjaka. Pod brojem dva bi bilo: Rad na međuljudskim odnosima! To je svakako jako važno za život. Relaksirajte svoje odnose sa  drugim ljudima. Imajte što manje potencijalnih svađa, neslaganja. Rad na razumevanju onog drugog naspram vas je suština. Zatim je u tom akcionom planu za život i pravilima ponašanja napisano sledeće:

 •  Ostavite napojnicu!
 •  Isključite se na trenutak iz životnih dešavanja!
 •  Praštajte!
 •  Popuštajte!
 •  Imajte veru u sebe!
 •  Obratite se profesionalcu!
 •  Putujte!
 •  Podučavajte druge onome šta ste naučili!

Eto nama deset saveta za život, eto nama našeg akcionog plana. Pitate se koja je suština svakodnevnog obraćanja vama putem raznih medija o tome kako da napravite sopstveni akcioni plan? Recimo da je odgovor jednostavan. Pokušaj da se objasni i postavi obrazac za život u 21. veku, i to je dobro. Neke osobe zaista trebaju obrazac za život. Trebaju taj takozvani akcioni plan i on se odnosi na praktični deo života uglavnom. Na onu materijalnu stranu. Nasuprot tome imamo DESET BOŽIJIH ZAPOVESTI koje redom glase:

 1. JA SAM GOSPOD BOG TVOJ I NEMOJ IMATI DRUGIH BOGOVA UZA ME.
 2. NE OBOŽAVAJ NIKAKAV LIK REZAN NITI IKAKVU SLIKU OD ONOGA ŠTO JE GORE NA NEBU ILI DOLE NA ZEMLjI, ILI U VODI I ISPOD ZEMLjE.
 3. NE UZIMAJ UZALUD IMENA GOSPODA BOGA SVOJEGA.
 4. SEĆAJ SE DANA ODMORA DA GA SVETKUJEŠ; ŠEST DANA RADI I SVRŠI SVE SVOJE POSLOVE, A SEDMI DAN JE ODMOR GOSPODU BOGU TVOJEMU.
 5. POŠTUJ OCA TVOJEGA I MATER TVOJU, DA TI DOBRO BUDE I DA DUGO POŽIVIŠ NA ZEMLjI.
 6. NE UBIJ!
 7. NE ČINI PRELjUBE.
 8. NE UKRADI.
 9. NE SVEDOČI LAŽNO NA BLIŽNJEGA SVOGA.
 10. NE POŽELI NIŠTA ŠTO JE TUĐE.

Možete zaključiti da je “akcioni plan za život” napisan mnogo pre nego što smo se i rodili, mnogo pre nego što smo i dospeli kao civilizacija u ovaj vek. Taj plan se zove: DESET BOŽIJIH ZAPOVESTI. Suština tog plana je u vama samima. Nekada je dobro imati plan za život, nekada je plan napisan unapred, nekada predodređen voljom Božijom i koliko se god mi trudili da napravimo sopstveni plan i ostvarimo ga, biće na kraju skoro uvek onako kako smo zaslužili čineći razna dobra dela ili nedela dok smo pravili akcioni plan. Možda je najbolje ne obraćati pažnju i ne sačinjavati taj famozni akcioni plan za život, jer ga možda Bog ve? ima i upravo ga ostvarujete. Svakako, postavite sebi neki cilj, jer je to ono što nas čini radosnim i srećnim. Ono što nam daje volju da nastavimo dalje. Ostvarujući ciljeve, ostvarujete i svoj plan, tako da vam onaj akcioni s početka ovog teksta i neće biti naročito potreban. Dovoljno će biti da partite svoje snove i želje. Onda kada ih dohvatite i ostvarite, cela vaseljena će se podići da vas nagradi i donese vam radost u život.

Podeli: